Công ty Agridex huy động được 5 triệu USD để phát triển nền tảng giao dịch nông sản trên blockchain Solana

Agridex là một nền tảng hoạt động trên blockchain Solana, cho phép mua bán và mã hóa an toàn các loại nông sản khác nhau. Việc mã hóa được thực hiện thông qua các NFT – đại diện cho một tài sản duy nhất trên blockchain, giúp đảm bảo tính minh bạch và chống gian lận trong các giao dịch.

Agridex, blockchain, Solana

Mục tiêu của Agridex là tạo điều kiện cho giao dịch trực tiếp giữa nông dân và người mua, cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện, đảm bảo tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối. Nền tảng này có các tính năng như kiểm soát tuân thủ của nhà cung cấp, kiểm tra chất lượng và theo dõi vận chuyển, góp phần nâng cao hiệu quả thương mại nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Agridex còn cung cấp dịch vụ cho vay tài trợ thương mại với lãi suất cạnh tranh để hỗ trợ các đơn hàng lớn hơn và dòng tiền lưu thông thuận trong chu kỳ giao dịch. Mục tiêu của nền tảng này là đưa ngành nông nghiệp trị giá 2.7 nghìn tỷ USD lên blockchain Solana.

Agridex đang tham gia vào một thị trường cạnh tranh với các công ty khác trong lĩnh vực blockchain và nông nghiệp như Agrichain, TE-FOOD (Việt Nam), Origintrail và Ripe.io. Các nền tảng này, nhiều trong số đó sử dụng công nghệ sổ cái phân tán, cho phép truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm nông nghiệp từ trang trại đến điểm bán lẻ cuối cùng.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời