: Truy xuất nguồn gốc

Truy xuất nguồn gốc toàn diện
Vì sao ngành thực phẩm và đồ uống cần truy xuất nguồn gốc toàn diện?

Từ chiến tranh thương mại và biến đổi khí hậu đến các quy định luôn...

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Từ trang trại đến bàn ăn: Tìm hiểu hành trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Nó cho phép chúng ta biết nguồn gốc thực phẩm, cách thức nuôi trồng và...

truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng Zalo
Cách truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng Zalo

Ngày nay, việc làm giả sản phẩm ngày càng tinh vi, khiến người tiêu dùng...

Agridex, blockchain, Solana
Công ty Agridex huy động được 5 triệu USD để phát triển nền tảng giao dịch nông sản trên blockchain Solana

Agridex là một nền tảng hoạt động trên blockchain Solana, cho phép mua bán và...